Контакты

CITYHOTEL

01030, Ukraine, Kyiv

56А, Bohdana Khmelnitskogo Str.

+38 044 393 59 00

+38 067 467 01 31

cityhotel.ua

SALES DEPARTMENT

+38 044 393 59 13(22)

+38 067 467 01 45

+38 067 216 19 96

sale@cityhotel.ua

development@cityhotel.ua