56А , Bohdana Khmelnytskoho str. Kiev

+38 (044) 393-59-00

  • From
  • To
  • Adults:
  • Children (2-12 year):
  • Ticker:

Title: Address: On the map:
Maidan Nezalezhnosti Kiev, Maidan Nezalezhnosti
50.45 30.5242
St. Michael's Monastery Kyiv, str. Trekhsvyatitelskaya, 8
50.4552 30.5223
Lavra Kyiv str. Mazepa, 21-25
50.4319 30.56
Andrew's Uzviz Kyiv Kyiv, Andrew's Uzviz
50.4598 30.5161
National Botanical Garden. N.N.Hryshko str Tymyryazevska 1
50.4106 30.5589
House with Chimeras str. Bankovaya, 10
50.445 30.5286
Opera Kyiv, str. Vladimirskaya, 50
50.4467 30.5124