Контакты

CITYHOTEL

01030, Ukraine, Kyiv

56А, Bohdana Khmelnitskogo Str.

+38 044 393 59 00

+38 067 467 01 31

cityhotel.ua

supply@cityhotel.ua

supply@cityhotel.ua

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+38 044 393 59 13

+38 067 467 01 45

kopylov@cityhotel.ua

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

+38 044 393 59 13

+38 067 467 01 45

kopylov@cityhotel.ua

ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ

+38 044 393 59 17

reservation@cityhotel.ua

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

+38 044 393 59 18

supply@cityhotel.ua